مديريت سازماني براي رقابت و فروش كالا (بازارهای داخلی و خارجی)

<!– [if IE 7]>

<![endif]–> <!– [if lt IE 7]>

<![endif]–> <!– [if IE 7]>

<![endif]–>مديريت سازماني براي رقابت و فروش كالا (بازارهای داخلی و خارجی) مديريت سازماني براي رقابت و فروش كالا (بازارهای داخلی و خارجی) در حجم 70 صفحه و در قالب word , و قابل ویرایش و با فهرست موضوعات زیر: فهرست مطالب منابع داخلی و مزیت رقابتی: ۴ منابع مالی: ۷ تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش: ۸ نقاط قوت و ضعف داخلی: ۱۲ رابطه بین واحدهای وظیفه‌ای سازمان: ۱۳ یکپارچگی استراتژی و فرهنگ: ۱۴ مدیریت: ۱۵ مالی/ حسابداری: ۲۲ فهرستی از پرسش‌های مربوط به بررسی عوامل داخلی.. ۲۳ بازاریابی.. ۲۵ امورمالی.. ۲۵ تولید. ۲۶ تحقیق و توسعه. ۲۸ سیستم اطلاعات رایانه. ۲۸ تکنیکهای پایه: ۲۹ منحنی تجزیه: ۲۹ منحنی تجربه و تعیین قیمت: ۳۲ تغییر شیب منحنی تجربه در طول زمان: ۳۳ ارزیابی منحنی تجربه و تازه واردین: ۳۳ منحنی تجربه و مراحل مختلف تولید: ۳۴ تکنیکهای جدولی: ۳۵ ارزیابی عوامل درونی: مدل GE.. 36 تعریف عوامل کلید درونی: ۳۶ تکنیک کارت سفید: ۳۸ وجه یادگیری در رشد. ۴۰ جایگاه بررسی نقاط قوت …

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*