دانلود کتاب – چطور این را بگویم انتخاب کلمات، عبارات، جملات در شرایط های مختلف

فایل : PDF زبان کتاب : انگلیسی تعداد صفحات : 496  فهرست کتاب :  Introduction How to Use This Book 1. Acceptances 1 2. Acknowledgments and Confirmations 8 3. Adjustment, Letters of 16 4. Advice 25 5. Anniversaries and Birthdays 33 6. Announcements 40 7. Apologies 49 8. Application, Letters of 58 9. Appointments and Interviews 66 10. Appreciation, Letters of 72 11. Belated Letters 80 12. Collection Letters 86 13. Complaints 96 14. Congratulations 108 15. Contracts, Letters That Serve As 117 16. Cover Letters 122 17. Credit, Letters About 131 18. Disagreement, Letters of 139 19. Editor, Letters to the 146 20. E-mail 155 21. Employment, Letters Dealing with 162 22. Family and Friends, Letters to 172 23. Faxed Letters 182 24. Follow-Up Letters 189 25. Fundraising Letters 197 26. “Get Well” Letters 207 27. Goodwill Letters 216 28. Holiday Letters 221 29. Instruction, Letters of 230 30. Introduction, Letters of 237 31. Invitations 246 32. Love Letters 257 33. Memos …

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*