تحقيق با عنوان رمز شکنی

تحقيق  با عنوان رمز شکنی درفرمت ورد 23 صفحه قابل ويرايش   فهرست مطالب: روش هاي رمز نگاري: 4 رمزهاي جانشيني (substitution cipher) 4 رمز نگاري جانشيني (Transposition) 6 رمز one – time – pad (به هم ريزي محتوي پيام) 7 معايب..  8 رمز نگاري كوآنتومي: 8 دو اصل اساسي در رمز نگاري: 10 2-تازگي پيام ها 11 رمز نگاري با كليد متقارن (symmetriv- key) 12 رمز نگاري (data encrystion algortmy) 13 رمز نگاري سه گانه (triple DES) 14 مزيت ESE نسبت به EEE: 14 رمز نگاري با كليد نامتقارن يا عمومي (public key) 15 الگوريتم PDA..  16 روش كار الگوريتم PSA..  16 . معايب سيستم.  17 شكستن الگوريتم RSA..  17 2- حدس زدن پيام: 19 MD5 چيست؟.  19 مزايا: 19 راه هاي كنترل خطا: 20 منابع: 22   كلمه  cryptography(رمز نگاري)برگرفته از لغات يوناني به معناي(محرمانه نوشتن متون)است. از آنجا كه بشر هميشه چيزهايي براي مخفي كردن …

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*