پاورپوینت با عنوان توزیع نرمال

1 فايل پاورپوينت |21 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشي از پاورپوينت توزیع نرمال بصورت یک منحنی زنگی شکل نمایش داده می شود و متقارن است. ویژگی های منحنی توزیع نرمال .1زنگوله ای شکل است. .2حول میانگین متقارن است. .3سطح زیر منحنی نرمال برابر یک است. .4میانگین، میانه و نمای آن برابر است. .5 پراکندگی حول میانگین، توسط انحراف معیار بیان می شود. منحنی نرمال با µ±s تقریبا 68% منحنی نرمال پوشش داده می شود. با µ±2s تقریبا 95% منحنی نرمال پوشش داده می شود. با µ±3s تقریبا 99.7% منحنی نرمال پوشش داده می شود. پرسش کدامیک از گزینه های زیر از مشخصات منحنی توزیع نرمال است؟ (aکل سطح زیر منحنی نرمال برابر 100 در صد داده هاست. (bمیانگین و میانه در زیر نوک (قله) منحنی قرار دارند. (c5 در صد داده ها در خارج از محدوده 2 انحراف معیار از میانه قرار دارند. (dمنحنی نرمال کاملا متقارن است. (eهمه موارد …

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*