مقاله تکنیکی ساده برای امتیاز بندی اختلالات شخصیت DSM-IV با استفاده از مدل پنج عامله


دانلود مقاله ترجمه شده ( رشته روانپزشکی)   A Simplified Technique for Scoring DSM-IV Personality Disorders With the Five-Factor Model با عنوان فارسی، تکنیکی ساده برای امتیاز بندی  اختلالات شخصیت DSM-IV با استفاده از مدل پنج عامله   بخشی از ترجمه این مقاله: مطالعه در پیش رو،به مقایسه استفاده از دو روش جایگزین بجای استفاده از مدل پنج  عاملی (FFM) در ارزیابی اختلالات شخصیت (PDS) می پردازد. در سراسر دو نمونه بالینی، تکنیک با استفاده از جمع ساده جنبه های  FFM در قیاس با نمونه قبلا مورد استفاده قرار گرفته منطبق با روش، قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که انجام امتیاز های محاسبه شده  و همچنین امتیاز های  مشابهت به راحتی توسط نمونه منطبق بر روش  تولید شده است. آستانه های تشخیص بهینه در شمار FFM PD برای شناسایی بیمارانی که معیارهای تشخیص برای PD خاص را دارند، محاسبه شده است. این امتیازات  آستان ه نشان دهنده حساسیت خوب در تجزیه و تحلیل ویژگی های گیرنده عامل ، می باشد که بیان کننده  سودمندی برای اهداف غربالگری است. با توجه ب …

دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *