پروژه روان درمانی

پروژه روان درمانی پروژه آماده روان درمانی فرمتwordقابل ویرایش قسمتی از متن: روان درماني سابقه فرهنگي – تاريخي روان درماني بقراط روان درماني علمي – تجربي را از پيش خبر داده بود. اين روش از اواسط قرن هيجده بطور مستمر در دنياي غرب مورد استفاده قرار داشته است. آنتوان مسمر نخستين کسي بود که روش […]